Tarieven

In de praktijk gelden de volgende tarieven:

  • Eerste consult (55 min.) € 130,00
  • Vervolgconsult (25 min.) € 65,00
  • Kort consult (10-15 min.) € 32,50
  • E-mail consult € 16,25
  • Herhalingsrecept €16,25
  • Colonhydrotherapie per behandeling € 133,50
  • Eerste consult kinderen t/m 15 jaar € 104,00
  • Vervolgconsult kinderen € 52,00

Gereserveerde tijd voor een consult, dat niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd, kan in rekening worden gebracht.

Nota’s

Nota’s worden afgehandeld via factormaatschappij Famed te Leusden. U hoeft dus geen geld mee te nemen. U krijgt een nota ca. 2 – 4 weken na het consult thuisgestuurd, zodat u deze na betaling kunt insturen naar uw zorgverzekeraar. Over het algemeen vergoeden de zorgverzekeraars, indien u aanvullend verzekerd bent, consulten en/of behandelingen geheel of gedeeltelijk. Informeert u zich hierover vooraf bij uw verzekeraar, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De betalingsvoorwaarden van de AVIG  zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.

Vergoeding

  • Voor meer informatie over de vergoedingen door zorgverzekering verwijzen wij u graag door naar www.zorgwijzer.nl.
  • Homeopathische medicijnen komen over het algemeen voor vergoeding in aanmerking; kruidenpreparaten en voedingssupplementen meestal niet.

Klachten van patiënten over zorgverleners

Met ingang van 1 januari 2017 is een wet van kracht, de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), waardoor de afhandeling van klachten van patiënten over zorgverleners anders is geregeld.

Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of behandeling die u gekregen hebt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of per telefoon 06-14805117 (werkdagen 9 – 12 uur).

Uw klacht wordt voorgelegd aan de vertrouwensartsen. Indien nodig leggen de vertrouwensartsen de klacht of het geschil neer bij de Geschillencommissie die de klacht verder in behandeling neemt.