Tarieven

Per 1 april 2016 gelden de volgende tarieven:

 • Eerste consult (55 min.) € 130,00
 • Vervolgconsult (25 min.) € 65,00
 • Kort consult (10-15 min.) € 32,50
 • E-mail consult € 16,25
 • Herhalingsrecept €16,25
 • Colonhydrotherapie per behandeling € 133,50
 • Eerste consult kinderen t/m 15 jaar € 104,00
 • Vervolgconsult kinderen € 52,00

Gereserveerde tijd voor een consult, dat niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd, kan in rekening worden gebracht.

Nota’s

Nota’s worden afgehandeld via factormaatschappij Famed te Leusden. U hoeft dus geen geld mee te nemen. U krijgt een nota ca. 2 – 4 weken na het consult thuisgestuurd, zodat u deze na betaling kunt insturen naar uw zorgverzekeraar. Over het algemeen vergoeden de zorgverzekeraars, indien u aanvullend verzekerd bent, consulten en/of behandelingen geheel of gedeeltelijk. Informeert u zich hierover vooraf bij uw verzekeraar, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Vergoeding

 • Hieronder volgt de informatie voor de Zorgverzekering 2020 op een rijtje.
  Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG), bereikbaar via: www.avig.nl.
 • Onderstaand een brochure met een stappenplan hoe u uw alternatieve zorgkosten vergoed kunt krijgen. De brochure is gericht aan patiënten met de ziekte van Lyme, maar gaat op voor alle ziektes. Klik hier voor de brochure.
 • Homeopathische medicijnen komen over het algemeen voor vergoeding in aanmerking; kruidenpreparaten en voedingssupplementen meestal niet.

De betalingsvoorwaarden van de AVIG  zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.

Zorgverzekering 2020

Hierbij vraag ik uw aandacht en medewerking met betrekking tot de zorgverzekering 2020.

Rond het einde van het jaar speelt bij velen de vraag welke verzekering het beste bij mijn situatie past en met welke polis de consulten en eventuele geneesmiddelen het beste worden vergoed.

Bijgaand treft u daarom een overzicht aan van de vergoedingen en premies van vrijwel alle zorgverzekeraars:

We moeten daarbij vermelden dat de vergoeding ook afhankelijk is van de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt aan de behandelaar.

Dit kunt u in de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar terugvinden. Wij gebruiken prestatiecode 24005, dit kunt u altijd meenemen in uw vraag aan de zorgverzekeraar.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie die o.a. door middel van Zorgwijzer.nl verkregen is.

Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.

Klachten van patiënten over zorgverleners

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht, de WKKGZ, waardoor de afhandeling van klachten van patiënten over zorgverleners anders is geregeld.

Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of behandeling die u gekregen hebt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of per telefoon 06-14805117 (werkdagen 9 – 12 uur).

Uw klacht wordt voorgelegd aan de vertrouwensartsen. Indien nodig leggen de vertrouwensartsen de klacht of het geschil neer bij de Geschillencommissie, voorheen de SKA, die de klacht verder in behandeling neemt.

In verband met de Corona-crisis zijn in de praktijk tot nader orde aangepaste maatregelen van kracht. Indien u een afspraak wil inplannen zullen de praktische regels met u worden besproken. Voor bestaande patiënten is het ook mogelijk een telefonisch consult in te plannen.