Colon Hydrotherapie

Voor een goede gezondheid is het noodzakelijk dat elke cel in het lichaam voldoende en gezonde voeding krijgt. Daarom zijn onze eetgewoonten in grote mate bepalend voor hoe we ons voelen. Het voedsel wordt in de maag en darmen verteerd en vervolgens opgenomen in het lichaam. Wat gebeurt er met de afvalstoffen in ons lichaam? Als ze onvoldoende worden uitgescheiden dan kan er verontreiniging optreden. Met name de dikke darm speelt een belangrijke rol in de uitscheiding van afvalstoffen. Ongemerkt kan een slecht functionerende dikke darm leiden tot zeer uiteenlopende klachten zoals diarree, huiduitslag, verterings-klachten, migraine, astma, obstipatie, reuma, circulatieproblemen, gewrichtsaandoeningen, nek- en rugklachten.

Het reguleren en reinigen van de dikke darm kan dan ook bij een groot aantal klachten uitkomst bieden Wat deze zogenaamde Colon Hydrotherapie precies inhoudt en hoe de behandeling verloopt, leest u in deze folder.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of heeft u klachten waarvoor geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen, raadpleeg dan uw arts.

Wat is Colon Hydrotherapie?

Colon Hydrotherapie is een therapie waarbij de dikke darm met water op lichaamstemperatuur wordt schoongespoeld. Daartoe wordt bij de patiënt – liggend op de zij –via de anus een hulsje ingevoerd.
Het water komt uit een speciaal apparaat via dit zogenoemde speculum de darm binnen en wordt zo ook weer afgevoerd.
Na het inbrengen gaat de patiënt op de rug liggen en kan de therapie beginnen: het warme water stroomt de darm in tot er een bepaalde vullingsgraad wordt bereikt en lost de daar aanwezige verteringsresten op. Dan wordt in het apparaat de afvoer opengedraaid en kan de darminhoud met het water wegstromen.
Van de patiënt wordt alleen gevraagd dat hij zich op de gebeurtenissen concentreert en zich daarbij zo diep als mogelijk is, ontspant. Meer is niet nodig. De aandrang die zal optreden, trekt vanzelf weg. Men hoeft dus niets in te houden of te persen, maar alleen de natuurlijke lediging te laten plaatsvinden.
Doordat het systeem volledig gesloten is, wordt er geen enkele onaangename geur waargenomen.
De procedure van inlopen en weg laten stromen wordt een aantal malen herhaald, waarbij spanningsknopen in de darm kunnen ontladen en gaandeweg een steeds hoger deel van de dikke darm wordt bereikt. Zo kan uiteindelijk de hele dikke darm worden gereinigd en de vastgezette spanningen afnemen.
Ideaal is het als uiteindelijk de bewegingsgolven van de darm (peristaltiek) weer volledig herstelt en het spoelwater onbelemmerd kan uitstromen.
Welk aantal behandelingen nodig is, zal afhangen van de ontwikkeling in het herstel van de peristaltiek.
De behandeling zal niet alleen op de hoofdklacht zijn uitwerking hebben, maar leidt tevens tot een algemene verbetering van vitaliteit, veerkracht en doorbloeding van het lichaam.

Waarom Colon Hydrotherapie?

Vanuit vele culturen en tradities is bekend dat een ‘gezonde darm’ een voorwaarde is voor een goede gezondheid. Ook de moderne geneeskunde sluit zich bij dit standpunt aan.
Een gezonde dikke darm betekent echter veel meer dan een probleemloze stoelgang. In de dikke darm spelen zich vele processen af, die onopgemerkt invloed uitoefenen op het gehele lichaam.
Enkele belangrijke ziekmakende factoren voor de darm zijn:, half of niet verteerde voedselresten, afvalstoffen die aan de darmwand vastkleven
(slakken), verhoogde of verlaagde peristaltiek, verkramping van de darmspieren, een slechte samenstelling van de darmflora (te weinig, te veel of verkeerde micro-organismen), etc.
Als de functie van de darm niet goed is, heeft dit de vorming van gifstoffen tot gevolg, die via de darmwand in de bloedbaan terecht kunnen komen. Deze stoffen kunnen op allerlei plaatsen in het lichaam klachten veroorzaken.
Colon Hydrotherapie brengt hier een grondige verandering in; het reguleert de peristaltiek van de darm: het onttrekt aan de darm de aanwezige gifstoffen en verbetert de kwaliteit van het darmslijmvlies; het verhelpt ziekten die ogenschijnlijk niets met de dikke darm te maken hebben.

Colon Hydrotherapie kan ook ter voorkoming van klachten en ziekten worden toegepast, zoals we de auto wegbrengen voor een onderhoudsbeurt, vóór er klachten zijn.
Van de therapie gaat met name een weldadige werking uit als zij tijdens een vrijwillig, positief ervaren vastenkuur wordt toegepast.

Een aantal indicaties voor Colon Hydrotherapie zijn:
– Verstopping (obstipatie)
– Slechte vertering en andere darmaandoeningen
– Bepaalde vormen van diarree
– Huiduitslag
– Hoofdpijn, ook migraine
– Slechte doorbloeding van huid en ledematen (bv koude voeten)
– Ziekten aan hart- en bloedvaten, zoals hoge bloeddruk en spataderen
– Rugpijn
– Moeheid en gebrek aan energie
– Verminderd libido
– Astma en andere longaandoeningen
– Stofwisselingsziekten zoals reuma, artrose, vetzucht, suikerziekte
– Hormonale stoornissen

Gezondheid

Gezondheid is de natuurlijke staat van het lichaam. Deze staat duurt zo lang er geen belemmerende factoren optreden in de dagelijkse verzorging van het lichaam, zoals in voeding, uitscheiding, ontspanning en slaap, inspanning en beweging en de andere vitale functies. Het zijn voornamelijk verstoringen in deze natuurlijke behoeften van het lichaam die op korte of lange termijn klachten en ziekten in het lichaam veroorzaken.
Andere factoren die tot ziekten aanleiding kunnen geven zijn: erfelijke aanleg (constitutie), directe schadelijke inwerking van buitenaf (milieu invloeden) en langdurig aanhoudende emoties en stemmingen.
Ziekte ontstaat kort gezegd door een aan-houdende verstoring in het natuurlijk evenwicht in een of meer van de lichaamsfuncties.
Voor herstel (genezing) is het vaak voldoende om de verstorende invloed weg te nemen en zo nodig gewoontes aan te passen. De natuurlijke levens-kracht zal, eventueel gesteund door een passend medicijn of preparaat, voor herstel zorgdragen.
Niet alleen de organen en weefsels van het lichaam raken onder de invloed van deze gifstoffen, ook het concentratievermogen, het geheugen en de stemming kunnen hierdoor worden vertroebeld.
Colon Hydrotherapie reguleert op essentieel niveau verstorende invloeden. Daarbij is aanpassing van met name het dagelijks dieet aan de natuurlijke behoefte een voorwaarde om gezond te blijven.
En een gezonde darm is het beste cosmeticum. Hoe gezonder, hoe mooier!

De behandeling

De behandeling kan plaatsvinden nadat tijdens het intake gesprek een diagnose is gesteld en eventuele contra-indicaties zijn uitgesloten. In de kleedkamer wordt het onderlichaam ontbloot, waarna de patiënt plaatsneemt op de behandeltafel. Het speculum wordt, zoals gezegd, in zijligging ingebracht. Daarna gaat de patiënt op de rug liggen. Het onderlichaam wordt afgedekt met een grote handdoek.
Tijdens de behandeling, die meestal niet als echt onaangenaam wordt ervaren, ondergaat de patiënt de gevolgen van de in- en uitgaande waterstroom en richt de aandacht op de eigen ontspanning.
Uiteraard kan de patiënt zijn of haar onder-vindingen van moment tot moment met de arts bespreken.
De instroom van het water wordt nauwlettend gevolgd: massagebewegingen op de buik en diepe buikademhaling kunnen de ontspanning en het uitstromen van het water ondersteunen.
Nadat het spoelen na 30 – 45 minuten is beëindigd, wordt het speculum verwijderd. In alle rust kan de patiënt rechtop komen, eventueel even blijven zitten en aansluitend op het toilet het resterend water kwijt raken. Hierna kan de patiënt zich opfrissen en aankleden.
Tijdens de nabespreking worden passende adviezen gegeven en zal desgewenst een volgende afspraak gemaakt worden.
In de meeste gevallen zal binnen één à twee dagen na de behandeling de aandrang voor stoelgang zich weer aandienen.